ปลูกต้นบุญ เพิ่มต้นทุนชีวิต

บุญเหมือนต้นไม้ ถ้ารู้จักปลูกก็งอกงามให้ดอกผลไปตลอดกาล...การให้ทานด้วยหนังสือธรรมะเป็นวิธีสร้างบารมีที่ยอดเยี่ยม เพราะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง บุญใหญ่ย่อมเจริญแก่ตนเอง และครอบครัว เมื่อใครได้ศึกษาหนังสือเหล่านั้นก็เกิดปัญญารู้ดีรู้ชัว ชีวิตเจริญ สืบต่อกันไปอย่างกว้างขวาง บุญใหญ่จึงเกิดเป็นทวีคูณ
         
          ท่านผู้เป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือสวดมนต์ หนังสือธรรมศึกษา หนังสือธรรมะอื่นๆ ชื่อว่าได้ปลูกต้นบุญไว้ในพระพุทธศาสนา ชีวิตย่อมมีความสุข ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ทำสิ่งใดก็สำเร็จ หวังสิ่งใดก็สมปราถนา

                                                        
สอบถามรายละเอียดนังสือทำบุญ       
หนังสือทำบุญ ธศ.ตรี
หนังสือทำบุญ ธศ.โท
หนังสือทำบุญ ธศ.เอก
          
หนังสือทำบุญ-สวดมนต์
หนังสือทำบุญ-ทำวัตรเช้า-เย็น
หนังสือทำบุญมหาสันติคาถา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น